Alakoski & Söderlund

Nedanstående skrivtips är hämtade från kursen Litterär gestaltning

Susanna Alakoskis hemsida hittar du information om deras skrivkurser.

Man måste vara starkare än det man skriver – Skriv det som får dig att sucka
Plocka fram björnen ur trästocken

Adjektiv är en styggelse. Verb är bättre än adjektiv

Adjektiv skall vara betydelsebärande.

Vaga ord: men, kanske, nästan, ganska, tillräcklig, lagom, plötsligt, några, många, ju, nog, ibland
Sträva efter ”hole-in-one”

Den allvetande berättarrösten kan få använda alla möjliga ord (skröna, saga), men i den gestaltande texten krävs större exakthet.

Onödiga ord: min, sin, din, allting, alltid, mitt, sitt, ditt, aldrig, ju, antagligen, äntligen, så, som, men, jag, han , hon.
Gestalta istället!
Berätta det som du ser i huvudet – sedan är allting bearbetning. Få ur sig allt man ser i huvudet.

Koncentrera texten i tid och rum
Väck känslor, tankar, idéer genom skrivandet
Hitta din egen ton, röst, språk
Känslor: rädsla, sorg, ilska, glädje

Det finns olika djup av varje känsla: sorg, skam, skuld, avsky, avsmak
ilska: likgiltighet, svartsjuka, existensiellt tvivel

När du arbetar med en längre text – skriv en bit i taget. Varenda ord måste vara bra! Texten växer fram för varje gång du arbetar med den.