Advokaten i sociala medier

Länge var det otänkbart att en advokat skulle marknadsföra sig med annonser. Även om det skett en förändring under senare år så är marknadsföring inte något som är naturligt för branschen. Med en bakgrund från bankvärlden har jag alltid lockats av marknadsföringen. Därför har jag sedan 2004 frågat nästan alla klienter var de har fått […]