Timkostnadsnormen

Länge har vi advokater klagat på att timkostnadsnormen är för låg. Timkostnadsnormen bestäms årligen av regeringen och bygger på antaganden om vad det kostar att driva en advokatbyrå, se artikel i InfoTorg Juridik. Varför är timkostnadsnormen så viktig för advokater? Timkostnadsnormen styr ersättningen i många av ärendena inom humanjuridiken. Affärsjuristerna är däremot inte bundna av […]