Idébank

Min roll i Tidsresebyrån är idéspruta. Under kategorin Visioner” samlar jag idéer och kontakter. Det är bara teamets medlemmar som har lösenord till sidan. När tidsresan förverkligats kommer vi göra idéerna offentliga.