Universitet

Uppsala

Petrus Fontelius blev 1642 student vid Uppsala universitet, och disputerade 1650 för Martinus Olai Nycopensis med Eclipsigraphia praeceptis & exemplis breviter delineata.[1] 1652 blev han filosofie magister och 1660 professor i matematik vid Uppsala universitet. 1667 prästvigdes han samt 1669 blev han pastor i Gävle

Dorpat

Psilander hade fått sin utbildning som präst vid universitetet i Dorpat i svenska Livland. Dorpat utexaminerade ett mycket stort antal präster, och häxideologin var ett stort ämne vid lärosätet. Häxprocesser var också betydligt vanligare i Baltikum än i Sverige. 1655 häradshövding Åland, häxprocesser 1665-1668.

Andreas Stiernhöök arbetade som assessor på hovrätten i Dorpat 1663.