Trolldomskrisen

Ankarloo, Bengt 1984, Trolldomsprocesserna i Sverige, andra upplagan, Stockholm.

 

Lennersand, Marie & Oja, Linda 2001a, När djävulen vandrade genom landet. Krishantering under häxhysterin i Dalarna 1667.1671. Karolinska förbundets årsbok