Trolldomskrisen

Ankarloo, Bengt 1984, Trolldomsprocesserna i Sverige, andra upplagan, Stockholm.

Harrison, Dick, Jarlens sekel – En berättelse om 1200-talets Sverige, Ordfront Förlag, 2002.

Inger, Göran, Svensk rättshistoria. Liber Tryck, Stockholm 1986, upplaga 3:1.

 

Lagerlöf-Génetay, Birgitta, De svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668-1671, Akademitryck AB, Stockholm 1990 (Benämnd BGL)

Lennersand, Marie & Oja, Linda, Livet går vidare. Älvdalen och Rättvik efter de stora häxprocesserna 1668-1671, Gidlunds förlag, 2006. (Benämnd Livet går vidare)

Lennersand, Marie & Oja, Linda 2001a, När djävulen vandrade genom landet. Krishantering under häxhysterin i Dalarna 1667.1671. Karolinska förbundets årsbok

Levander, Lars, Livet i en älvdalsby före 1870-talet, Stockholm 1914

 

Möller, Håkan, Lyx och Mode i Stormaktstidens Sverige, Bokförlaget Atlantis 2014

 

Sandén, Annika, Missdådare – Brott och människoöden i Sverige omkring 1600, Bokförlaget Atlantis AB, 2014