Tidsresebyrån

Varför resa långt geografiskt när du kan resa långt i tiden?

Frågan har följt mig länge. Det finns så mycket spännande att upptäcka i vår historia.

Vill du göra tidsresor i Billesholm hittar du mer info på sidan Upplev Billesholm.

1900-tal

Kvinnors situation på ”Platsen” i Bjuv i början av 1900-talet.

Schakt Malmros 1943-1954

Schakt Albert 1901-1932

Billesholms Folkets park

1898 Beslut

1908 Utescenen och första maj tal av Per-Albin Hansson

1911 Rotundan

1800-tal

Som en protest mot upplysningen skapades romantiken där känslor ansågs var ett mer äkta uttryck för personligheten än förnuftet. Man föredrog medeltiden framför antiken, landsbygden framför staden och uttryckte skönhetsdyrkan och längtan till forna tider och exotiska länder.

1865 första Schakten sänktes i Billesholm.

1874 sänktes schakt Berg som fortfarande används för att kyla vatten i Isovers processer.

Den 1 juni 1882 beslöt kapten J.T Berg vid Nääs fabrik att avskriva 4900 kr på en
honom tillhörig revers. Dessa pengar förvaltades av Wallåkra Stenkolsaktiebolag
som en fond. Den 1 mars året där på blev det klart vad pengarna skulle användas
till. Hans son Volrath Berg, föreslog, att man skulle starta en musikcorps bland
Billesholms arbetarna och så skedde. Instrument och noter införskaffades, och en fanjunkare Holmgren tog hand om ledningen. Läs mer på Billesholms musikkårs hemsida.

1700-tal

Lovisa Ulrika och Adolf Fredrik införde Rokokon till Sverige i mitten av 1700-talet. (Adolf Fredrik utsågs till svensk kronprins 1743.) Under deras son, Gustav III, fick Sverige sin egen variant av nyklassicismen; den gustavianska stilen.

1600-tal

Skåne blev svenskt 1658 = 365 år sedan eller 36,5 centimeter.

1654-1718 hade barocken sin höjdpunkt i Sverige. Det var under Sveriges stormaktstid under karolinerna (Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII). Drottning Hedvig Eleonora hade stor betydelse för utvecklingen.

Ordet barock kommer från portugisiskans barroco och betyder oregelbundet formad pärla. Nere på kontinenten nådde barocken sin höjdpunkt redan på 1620–30-talen.

Detta var häxprocessernas tid och de stora krigens tid. Skåne blev svenskt 1658, men det förödande skånska kriget inträffade inte förrän 1675-1679.

1500-tal

Under 1500-talet nådde renässansen Sverige. Renässans betyder pånyttfödelse och startade i Italien på 1300-talet. Genom boktryckarkonsten var det lättare att nå ut med kunskap och världsbilden förändrades.

Medeltid

1528 = 49,5 centimeter

Försvagningen av kyrkan pågick under flera år. Riksdagen i Västerås 1527 har kallats reformationsriksdagen, men jag tror att det var först under Gustav Vasas kröning i Uppsala domkyrka 1528 som folket insåg vad som hänt.

Medeltida kvinnor på Tomarps kungsgård

Billeätten

Tycho Brahe – cykling 2018

Sören Norby

Medeltidens Kalmar

Kalmar slott fram till 1525

Vikingatid

793 år sedan = 79,3 centimeter

Den 8 juni 793 e Kr plundrade vikingar klostret Lindisfarne på Englands östkust. Vissa källor anger att detta är början för vikingatiden som i Sverige pågick till Kristendomen gjorde sitt intåg på 1100-talet

Järnålder

2 500 år sedan = 2,5 meter

Järnåldern inleds när människan lär sig utvinna och bearbeta metallen järn och avslutas när det finns skrivna källor. I Grekland började järnåldern för omkring 1 100 år f Kr, i centrala Europa 700 år f Kr i Norden 500 år f Kr (eller för 2 500 år sedan).

Söderåsen

Bronsålder

3 800 år sedan = 3,8 meter

Den nordiska bronsåldern varade i över tusen år – från omkring 1800 f.Kr till 500 f.Kr – och inföll långt senare än i länderna runt Medelhavet.

Resor med mig som tidsreseguide kan bokas via Avalonia Tour.

Österlen

Vårdagjämning på Ales stenar

Stenålder

10 000 år sedan = 10 meter = Silvergrodan

Perioden indelas i äldre stenåldern (jägare och samlare) och yngre stenåldern (jordbrukare).

Uppgifterna för när den äldre stenåldern började är olika, men på Malmöhus sida uppges att de första människorna kom till Skåne för 10 000 år sedan. Yngre stenåldern började för omkring 6 000 år sedan och pågick till ca 1 800 f Kr, eller till för 2 800 år sedan.

Söderåsen

En matriarkal kultur som vördade Moder jord

Kvatär

200 000 år sedan = 200 meter = simborgarmärket

Kvartär började för två miljoner år sedan och pågår fortfarande. För omkring 200 000 år sedan utvecklades i Afrika dagens människa som sedan spreds över världen.

Neogen

23 – 2 miljoner år sedan

4 miljoner år sedan: upprättgående människor i östra Afrika = 0,4 mil eller 4 km.

I skiftet mellan Paleogen och Neogen utvecklades många moderna slags däggdjur och fåglar. För fyra miljoner år sedan levde de första upprättgående människorna i östra Afrika.

Paleogen

66 – 23 miljoner år sedan

23 miljoner år = 2,3 mil

De enda dinosaurierna som överlevde massutdöendet i Krita var fåglarna. Under Paleogen utvecklades stora däggdjur som tog dinosauriernas plats.

Krita

145 – 66 miljoner år sedan

66 miljoner år = 6,6 mil

De första blommande växterna utvecklades. De mest kända dinosaurierna – Tyrannosarus Rex och Stegosaurus – levde under den här tiden. Ett nytt massutdöende avslutade Krita och även den mesozoiska eran.

Jura

201 – 145 miljoner år sedan

145 miljoner år = 14,5 mil

På land dominerades livet av gigantiska växtätare som jagades stora rovdinosaurier.

Trias

252 – 201 miljoner år sedan

201 miljoner år = 201.000.000 år = 201 km = 20,1 mil

Det tog miljontals år för jorden att hämta sig efter massdöden under Perm. Norra Albert är en av världens viktigaste lokaler för att utforska livet under Trias där du kan se spåren från de sista dagarna i Trias innan dinosauriernas spår fylldes med sand.

Tidsresor med mig som guide kan bokas via Insamlingsstiftelsen Upplev Billesholm.

Res hit

Upptäck på egen hand

”Bloggboken” Tidsresan till Trias (Första inlägget hittar du här och kan sedan använda pilarna för att läsa vidare.)

Tidsresan till Trias (som du kan göra själv)

Här kan du läsa om de skånska dinosaurierna

Samlingsinlägg om växterna under Trias

Fler inlägg om Trias

Perm

298 – 252 miljoner år sedan

De första reptilerna utvecklades. Perioden avslutades jordens största massutdöende som utplånade 95 procent av alla arter. Det finns olika teorier om orsaken till massutdöendet.

  • Ett stort komet- eller asteroidnedslag.
  • En supernova-explosion alltför nära jorden, eventuellt ett gammautbrott i samband med att 2 neutronstjärnor kolliderade med varandra.
  • Stora klimatförändringar när superkontinenten Pangea bildades.
  • Gigantiska vulkanutbrott i Sibirien.
  • Kraftigt sänkt syrehalt i atmosfären och havet

Perm är den sista tidsperioden i den palennzoiska eran. Jordens ”forntid” tog slut och med Trias inleddes jordens ”medeltid”.

Karbon

358 – 298 miljoner år sedan

På land växte täta skogar av ormbunksträd med en undervegetation av mossor och fräken. Amfibierna kunde äta insekter, spindlar och sländor.

Jättekontinenten Pangea bildades för omkring 300 miljoner år sedan.

Devon

419 – 358 miljoner år sedan

Fiskarterna blev allt fler och några kröp upp ur vattnet och blev tidiga amfibier.

Silur

443 – 419 miljoner år sedan

De första (mycket enkla) växterna började växa på land.

Ordovicium

485 – 443 miljoner år sedan

Fiskar och ryggradslösa djur utvecklades.

Tidsresor med mig som guide kan bokas via Insamlingsstiftelsen Upplev Billesholm.

230313 Första inlägget om kollissionen mellan Avalonia och Baltica

Kambrium

541 – 485 miljoner år sedan

Från den här perioden hittar man fossil av havsvarelser med hårda skal som jättebläckfisken Ortoceratit som du ofta hittar i trappor.

Läs mer Naturhistoriska riksmuseet

Prekambrium

4,6 miljarder – 541 miljoner år sedan

4,6 miljarder år motsvarar 460 mil (som jämförelse är Sverige 160 mil, från Örebro till Teneriffa är det 46 mil)

541 miljoner år motsvarar 54 mil (som från Billesholm till Stockholm)

Denna enorma period tidsrymd sträcker sig från jordens uppkomst för ca 4,6 miljarder år sedan och fram till att de första djuren utvecklades.