Fjärdingsman

Under medeltiden hjälpte fjärdingsmännen till med skatte- och bötesuppbörden i de fjärdingar vari hundarena och häradena var indelade. Det kunde hållas Fjärdingsting mellan de ordinarie tingen.

På 1600-talet fungerade de som biträden åt kronofogdarna och länsmännen. De var statens befallningsmän.

År 1850 tilläts bönderna att mot lön anställa fjärdingsmän i sina socknar. Enligt lag 1899 skulle det som regel finnas en fjärdingsman i varje socken. Fjärdingsmännen skulle tjänstgöra som polismän, avge rapporter om brott m.m. till länsmannen eller kronofogden samt hjälpa till med uppbörden av skatter och avgifter.