Fogden Johan Arvidsson

Källa: JARLENS TID av Dick Harrisson sid 203

1200-talet

Var fogden kungens förlängda arm som disponerade kungsgårdar av tegel eller sten och hade rustade knektar till sin hjälp för att kräva in skatter. Fogden var konstant närvarande i bygden.

Efterhand som organisationen växte kom länsmän och fjärdingsmän tjänstgöra under fogden.

Inspiration Ankarloo sid 362

Om trollkonorna förskonas tills vidare löper barnen risken antingen att bli utlärda eller plågade till döds. Om man å andra sidan avrättar dem i deras obotfärdighet kan befaras att de hamnar i evig förtappelse. Kan man plåga dem så de får känna en smak av den pina som de hava i helvetet att förvänta ifall de framhärda i sin obotfärdighet och utan bekännelse gå i döden?

Karaktärsutveckling

Enneagrammet Utmanaren