8 Utmanaren

”Jag tar ansvar. Ingen kan styra mig.”

ENNEAGRAMMET OCH DE NIO LIVSSTRATEGIERNA

Åttor är ärliga och kraftfulla. Passionerade med en energi och utstrålning som fyller rummet och inte lämnar någon oberörd. Beskyddande och omhändertagande, tar ansvar för det som kommer i deras väg. ”De är intensiva, bullriga och har lätt till både skratt och vrede.”

Beredd att ta strid för en rättfärdig sak.

Vrede uttrycks självklart och kraftfullt.

”Åttor är strävsamma och har fokus på målet. De har energi som få och sliter för att få ett arbete utfört. ”Om ingen annan tar tag måste jag göra det.”… Arbetet har inget imagevärde.” Därför kan Åttan göra ”ingenting”.

”För Åttan är det viktigt att veta vem som bestämmer.”

Hennes driv och energi kan försätta berg men tyvärr blir inte resultatet det bästa.”

Åttan tar hand om de sina. De beskyddar och försvarar sina vänner och tar ett självklart ansvar för dem som de känner hör till den inre kärnan.”

”Åttan styrs inte av vad andra tycker  och skammen är i regel obefintlig… Åttor kan bli … enormt glada för lite positiv feed-back.”

”För en Åtta är familjen viktig. De ser till att familjen har et som den behöver för att leva ett gott liv.”

”Åttan har en mycket känslig, mjuk inre kärna som ytterst få får tillgång till. Lever hon i ett lyckligt, tryggt parförhållande kan hon visa denna sårbarhet för sin partner. Men det kostar! En opålitlig partner kan räkna med Åttans vrede och hämnd… En Åtta som mår bra i sin relation pysslar om sin käresta.”

Stressben till Femman

Vid stress känner Åttan sig ”motarbetad och missförstådd och skuldbelägger andra, känner sig motarbetad och missförstådd och börjar ”slåss”. Förlorar hon då kampen tar hon fram reservplanen som går ut på att vända människor ryggen och kära helt ensam. Hennes energi får något av en härdsmälta och hon får tillgång till sin stresspunkt.” ”Åttan drar sig tillbaka och drabbas både av handlingsförlamning och av en mental aktivitet som upplevs ostrukturerad, varm i huvudet men samtidigt en kyla i kroppen. Ofta handlar det om hur man ska kunna vedergälla och skuldbelägga dem som bär ansvaret för ens obehag.” ”Hon vilar, uppdaterar sin kunskap och hämtar styrka samtidigt som hon har lättare att bevara sin integritet och visa sina gränser.” 

Trygghetsben till Tvåan

När Åttan är trygg ser hon inte andra som potentiella konkurrenter om makten utan förlitar sig på att alla bidrar efter bästa förmåga.

Istället för att gå ”mot” andra i konfrontation går hon ”till” andra med öppen famn. ”Det blir viktigare att vara uppskattad än att ha kontroll. Åttans egna behov minimeras och hon blir uppmärksam på andras behov och hur dessa kan uppfyllas.”

Åtta med sjuavinge – Självstyrande

Otålig, högljudd och förmodligen den mest påstridiga av alla typerna. ”De är känslostyrda, jordnära, tydliga, raka och behandlar alla lika. De tar initiativ och får saker gjorda. Det finns en självklarhet i att de ska lyckas, de attraherar människor och skapar hopp. Då de mår dåligt blir de överdrivna, otåliga och skoningslösa – inget annat än den egna njutningen betyder något.”

Åtta med niavinge – Björnen

”Ser mer till gruppen än till sig själv och styr med mjukare, men ändå fast hand. Lugnare och har ett mjukare sätt än den andra vingen.”

”Känns inte alltid vid sin vrede och är något av en dubbelnatur. Mjukheten kan förbytas till hårdhet, värme i vrede och hon har närmare till hämnden än den andra vingen. Då hon mår dåligt kan hon förorsaka mycket lidande för sina närmaste genom att ägna sig åt offer- och skuldfrågor och helt tappa sin empatiska förmåga.”

Instinktiva undertyper

De självbevarande Åttorna

”Upptagna av att försäkra sig om att ha mat, dryck, kläder och ett gott hem så att de kan vara säkra på att få sina fysiska behov tillgodosedda – alltid, överallt. Deras behov av att ha kontroll på det fysiska livet kräver god planeringsförmåga och ett oberoende som påminner om Sjuan med samma undertyp.”

De sociala Åttorna

Är aktiva inom olika nätverk, vänkretsar och politiska begivenheter. De testar människor på vanligt åttamanér och väljer sedan ut de pålitliga och lojala. Denna Åtta är givmild med sin tid och sina andra resurser och skapar olika pakter och sammanslutningar för speciellt utvalda personer. Hon tar gärna de svagas parti samtidigt som hon kräver att alla ska göra sitt yttersta och ’skärpa sig’ om de har problem med missbruk av något slag.”

Den intima Åttan

Är passionerad och lever ut sitt begär. Hon är krävande och använder kampen om kontrollen som en motor i förhållandet. Dessa Åttor attraheras av öppna impulsiva människor som inte skyr en ärlig fight. Här hittar vi ’allt eller inget’-människan som inte tål några hemligheter eller att partnern har ett intressant liv vid sidan om.”

Positiv spiral

”Åttan når sin potential då hon tillåter människor att ha sin egen uppfattning. Hon slutar att skylla på andra och tar sitt ansvar för misstagen hon själv gör. Hon tillåter sig att visa hela sin mjuka och känsliga sida – den som utgör den verkliga styrkan hos Åttan och hon visar en troskyldighet och nyfikenhet inför andra.”

Åttans medfödda gåva att utan egen vinning ta strid för de svaga kan stå modell för alla andra som låter rädsla, lättja och skam stå i vägen för ett utåtagerande kärleksfullt liv. Hennes förmåga att lita på sin inre guide är också något för oss andra att ta efter.”

Negativ spiral

Tar saken i gena händer ”Här gäller det att vara stark och bara lita på mig själv. Jag måste kontrollera de andra och ge igen då de uppför sig illa”. Behovet att med egen kraft styra tillvaron, förstärks av en livslust och skambefrielse. Detta visar sig i en enastående aptit på livet och kroppens njutning. Men att skydda sig själv och lägga skulden på andra kan leda till konstant krig och blir till en fixering.”

”Skambefrielse/kättja är Åttans passion och denna dödssynd får sin näring av fixeringar som skuldbeläggande, omåttlighet och att undvika att bli kontrollerad av någon. Åttan uppfattar att hon ar ett gott uppsåt med det hon gör eller vill göra. Det finns inget att skämmas för, om det ändå inte blir bra så känns det uppenbart för Åttan att det måste bero på något som ligger utanför hennes kontroll. Alltså är det någon annans fel.”

”Skuldbeläggandet kan resultera i hämnd, men kallar det vedergällning.”

Den egna svagheten är en blind fläck ”jag är stark, men du är svag”.

Storhetsvansinne, våld och tortyr är Åttans sista strategi för att klara sin överlevnad.

Språk och kommunikation

Saknar dold agenda och kommunicerar direkt och tydligt. ”De kräver samma slags kommunikation från andra. De kräver logik och sanning från sin omgivning. Åttor talar ”JAG-språk” och är snabba att gå från ord till handling. De använder effektfulla ord vilket ibland inkluderar både kraftuttryck och vulgära antydningar. Ibland testar de människor genom att säga konstiga och provocerande saker och kan ha svårt med eftertänksamma människor som de inte riktigt hinner vänta in. De talar högt, uttrycker sig bestämt och ofta auktoritärt. De har lätt att fatta beslut, ofta samtidigt som de talar.”

Åttan som kroppstyp

”Åttans vrede är självklar och inget hon försöker hålla inne med. Vreden har många funktioner. Den kommer som ett brev på posten då Åttan känner sig motarbetad, och då måste den bara ut. Vreden får också Åttan att känna sig lätt och renad eftersom hon uppfattar att det rensar luften. Den provocerar människor att säga sanningen – den som är så fundamentalt viktig för Åttan.”

Moralen handlar mycket om sanning, rättvisa och rättfärdighet…. Moralbereppet är så kopplat till Åttans identitet att hon har svårt att se objektivt på det hela. Definitionen utgår från henne själv – har den andre någon annan uppfattning kan Åttan se det som en provokation… ser till att tillvaron blir mer rättfärdig.”

”Åttans handlingskraft är en av hennes mest framträdande egenskaper. Hon agerar ständigt, ofta innan hon hunnit tänka. Hon känner i magen vad som behöver göras och handling är ett naturligt resultat på de stimuli Åttan möter. Att avvakta och ta saker på ett lugnt sätt är något hon inte riktigt vet hur man gör.”

Kroppsmedvetenheten är mycket väl utvecklad hos de flesta Åttor. Åttan bär sin kropp med stolthet. Hon använder sin kropp och njuter av den med alla sinnen. Hon älskar att bada, smörja in sig med väldoftande oljor, äta god mat och ordna det trivsamt och vällustigt omkring sig. Många Åttor ägnar sig också åt atletiska sporter.”

Åttans värderingar

”Åttan strävar efter rättfärdighet. Och för att detta ska kunna uppnås, utan att hon tappar sin styrka, måste hon själv ta täten och vara den som bestämmer. Där finns ett sökarljus som ständigt letar efter vem som är stark och vem som är svag, vem som är med och vem som är mot. 

Åttor har problem med svaghet, både andras och egen. De är övertygade om att ”det är skamligt att vara svag”, ”svaga överlever inte, men det gör de starka”, ”svaghet gör en maktlös”. Därför ägnar de mycket möda åt att visa sin styrka och ställer upp till tvekamp om någon annan kommer och gör anspråk på den starkes plats. Åttan beskyddar de svaga men sätter samtidigt press på människor att anstränga sig och utvecklas så att de klarar sig på egen hand.”

”Jag klarar mig själv, ingen får kontrollera mig”, säger Åttan och ser till att bli just så oberoende som hon tror sig behöva för att genomföra sin uppgift.”

”Det är viktigt att hitta den skyldige”, är en annan övertygelse som kan sysselsätta Åttor i åratal. Det vill till en mogen Åtta för att släppa en oförrätt. Åttan avskyr att visa sig svag och hindrar någon en Åtta så ska den personen få känna av vad den har gjort. Här kommer Åttans fixering vid skuld och skuldbeläggande in”

Karaktärer

Oväsen i Älvdalen

Fogden J Arfwedsson (självbevarande med 7:a vinge, negativ spiral)

Gyris-Mats (7:a vinge)

Bälter-Marit (7:a vinge)

Hindrik (intim med 9:a vinge, positiv spiral)

Justina

Landdomare Magnus Persson (sociala med 9:a vinge, positiv spiral)

Vrede i Älvdalen

Gustav Vasa (7:a vinge)