Fogden Johan Arvidsson (1625-

Länsmansrollen

KÄLLA: JARLENS TID AV DICK HARRISSON SID 203 och LIVET GÅR VIDARE av Linda Ojas

1200-talet

Var fogden kungens förlängda arm som disponerade kungsgårdar av tegel eller sten och hade rustade knektar till sin hjälp för att kräva in skatter. Fogden var konstant närvarande i bygden.

Efterhand som organisationen växte kom länsmän och fjärdingsmän tjänstgöra under fogden.

Under medeltiden inrättades förvaltningsdistrikt med fogdar. Fogden tog upp skatter och redovisade i efterhand dessa till kungen.

Johan Arvidsson

Johan Arvidsson, som tidigare varit häradsskrivare, och var fogde över Österdalarna 1648-1671. Fogdens viktigaste uppgift var skatteuppbörden. Vid en granskning i början av 1668 konstaterades att hans fogderäkenskaper och landböcker inte hade förts oklanderligt. Samma sommar klagade allmogen på att han krävt dem på för mycket utlagor, utan att detta kom kronan till godo. De klagade även på att han fört ut spannmål från fattiga socknar, eventuellt för egen vinning.

Johan Arvidsson deltog aktivt i förhör, gripanden och påtryckningar mot misstänkta under rannsakningen. Av bevarade källor framgår det att han var övertygad om häxornas existens och onda makt. Han efterlyste strängare straff.

Trolldomskrisen tärde hårt på honom. Redan innan den första tingsrättsrättegången inletts signalerade han oro och villrådighet, då han beskrev hur omöjligt det var att kontrollera ”trollpacket”.

Efter de blodiga rättegångarna i Mora och Älvdalen sommaren 1669 klagade han att han var ”rådlös och uttröttad”. Känslan av hopplöshet verkade ha vuxit hos honom; aldrig slapp han ifrån nya anklagelser från barnen.

Citat

Brev finns bevarade

INSPIRATION ANKARLOO SID 362

Om trollkonorna förskonas tills vidare löper barnen risken antingen att bli utlärda eller plågade till döds. Om man å andra sidan avrättar dem i deras obotfärdighet kan befaras att de hamnar i evig förtappelse. Kan man plåga dem så de får känna en smak av den pina som de hava i helvetet att förvänta ifall de framhärda i sin obotfärdighet och utan bekännelse gå i döden?

Frågeställningar

Finns det tillräckligt många vittnen emot Marit för att tortyr ska brukas? Legala bevisteorin. Hans uppgift att få fram tillräckliga bevis. Profosen? Har han någon sådan med sig vid Fjärdingstinget.

Utseende

Lång, peruk, konungens befallningsman. Bruna ögon. Markerade ögonbryn. Mörk skäggstubb när orakad.

Karaktärsutveckling

Enneagrammet Utmanaren