1520-1569

1521-1523 dalkarlarna hjälpte Gustav Vasa i kampen mot Kristian II

1531 Laurentius Petri utsågs till ärkebiskop

15??-1533 3 st dalauppror. Gustav Vasa kuvar dalkarlarna

Dackefejden: Dalkarlarna stöttade Gustav Vasa

1541 Den första bibeln trycks på svenska

1544 Västerås riksdag – helgondyrkan, själamässor och vallfärder förbjuds

1560 Gustav Vasa dör och Erik XIV blir kung

1569 kröns Johan III till kung