De praktiska frågorna (del 15- Vidare Steg)

Den här typen av ärenden är vanligt förekommande. En stor del av problematiken är egentligen inte juridiken utan psykologin. Frågor som jag ofta får, men som jag inte kan besvara är;

  • Hur skall jag ta upp frågan om äktenskapsförord?
  • Hur tar jag upp frågan om separation?
  • Jag tycker att det är bäst för barnen med en fast bostad, men det tycker inte deras far

När jag skrev texterna till Vidare Steg hade jag inte någon egen erfarenhet av dessa frågor. Det har jag nu. Som jag tidigare skrivit är de jobbiga att dela med sig av. Ännu tvekar jag.

Därför tar vi en paus i vidare steg. Det är dags att gå tillbaka till mina dagböcker. Men jag kan inte publicera det här utan en dialog med barnen och deras far.

Under juli månad kommer jag istället dela med mig av Hammenhög. Byn jag älskar! Fotona är inte mina.