Föräldramöte på Österportskolan

image

1988 sprang jag ut på trappan som student. I aulan mindes jag  känslan från centrala prov. Där var allt som då. Men skolans innehåll var helt nytt. Bloggar, mentorer och sms till föräldrar vid frånvaro. Har nog inte förstått hur mycket tekniken förändrat vår värld.