Höstljus

Nyplöjd åkerimage

Samma stig. Samma åkrar. Dag efter dag. Ändå – en upplevelse varje gång. Havet är lika – men här – en ständig förändring. Behovet av att följa årstidens skiftningar går aldrig ur. Längtan efter doften av nyplöjd åker – eller doften av mogen raps.

Röllekan vissnar sakta. Vinden är kylig, men ljuset är helt underbart.

Tänker på lantbrukaren. Vardagen är speciell. Få människor lever så nära naturen. Den dagliga kontrollen av ogräsen under försommaren. Naturens skriftningar genom traktorrutan på hösten. Rådjur, harar och fåglar.

När jag var barn brukade jag hjälpa far att ringvälta och harva. Den stora traktorn. Det var makt.

Där uppe i traktorn såg man långt över de öppna fälten.

Idag nöjer jag mig med mina morgonpromenader.