Att skiljas

Ibland känns det som om klienterna kommer hit med frågor som är så enkla att jag nästan skäms för att ta betalt för svaret. Samtidigt tar det ju min tid oavsett hur enkel frågan är för mig. Å andra sidan är det kanske just för att jag jobbat med de här frågorna ett tag som de känns enkla.

Därför bestämde jag mig för att börja lägga ut allmänna svar här på sidan istället. Då kan jag bara hänvisa hit när frågan dyker upp igen.

Dagens fråga – vad delas om man skiljer sig?

Den som gifter sig får en giftorätt i den andra makens egendom. (Mer om detta på hemsidan.) Efter fem år gäller giftorätten fullt ut. Enkelt uttryckt om Anders äger 1 000 kkr och Berta äger 100 kkr delar de egendomen lika så att de får 550 kkr vardera.

Om de varit gifta kortare tid än fem år finns en undantagstrappa. I rättspraxis har man kommit fram till att efter ett års äktenskap är 20% av egendomen bodelningsbar, efter två år 40% osv.

Om paret varit sambo i två år och gifta i två år anses 80% av egendomen vara bodelningsbar (tiden från när de flyttade ihop). I exemplet ovan är 80 kkr av Bertas egendom och 800 kkr av Anders egendom är bodelningsbar. I bodelningen får de 440 kkr vardera. Anders har kvar 200 kkr som tillsammans med det han erhåller i bodelningen blir 640 kkr medan Berta efter bodelningen har total egendom motsvarande 460 kkr.

Visst låter det enkelt? Nu ska jag villigt erkänna att det inte är riktigt så enkelt. Rättspraxis kan ändras genom ett nya rättsfall. 

Ofta blir parterna oense om egendomens värde. För att minska konflikterna har vi tagit fram en bodelningskalkyl på vår hemsida som gör det enkelt att se utfallet av olika värde på en fastighet, mäklarprovisioner och ingångsvärde. (Du behöver skapa en inloggning – men det är inte så svårt.)

Återigen har vår avsikt varit att minska de enkla frågorna för att vi skall kunna hjälpa till med det som är svårt! För när det gäller svensk familjerätt finns det mycket som är riktigt svårt! Då är du välkommen att boka en konsultation! Vad det kostar hittar du här.