Timkostnadsnormen

 Oj, oj… skulle bara fylla i en undersökning om timkostnadsnormen… 14 frågor varav flera som kräver att vi går tillbaka i bokföringen. Men frågan är viktig! Kopierar in brevet och klurar över frågorna…

Hej Annika Andebark!

 

För en tid sedan fick ni e-post angående en undersökning med syfte att utvärdera timkostnadsnormens beräkningsmodell. Vi saknar fortfarande ert svar!

 

Statskontoret har av regeringen fått i uppdrag att överväga om beräkningsmodellen för timkostnadsnormen inom rättshjälpsområdet bör förändras. För att bedöma om timkostnadsnormens nuvarande konstruktion och nivå är lämplig, krävs bl.a. uppgifter om kostnader och debiterad tid för den advokatverksamhet som bedrivs inom rättshjälpsområdet idag. Det finns inga sådana uppgifter i befintliga register och därför har Statskontoret bedömt att det är nödvändigt att samla in uppgifterna med hjälp av en enkätundersökning.

 

Att delta i undersökningen är frivilligt men för att undersökningen skall ge rättvisande resultat är det väldigt viktigt att just du svarar på frågeblanketten. Ditt svar kommer att vara ett betydelsefullt underlag vid utvärderingen.