Timkostnadsnormen – blanketten ifylld!

Japp!!! Nu har jag fyllt i enkäten till SCB ang timkostnadsnormen. Den kostade mig en sen fredagkväll, Josefin några timmar för att ta fram uppgifter och mig ytterligare en halv timme att fylla i… Det är mycket spilltid som företagare. Förhoppningsvis leder mitt arbete till något gott.

 

Underlag för utvärdering av timkostnadsnormens beräkningsmodell

   
 
 
Timkostnadsnormen baserades ursprungligen på kostnaderna och debiterad tid vid de allmänna advokatbyråerna. Sedan byråerna lades ned har kostnaderna i normen skrivits upp varje år för att kompensera för pris- och löneutvecklingen.

För att bedöma om timkostnadsnormens nuvarande konstruktion och nivå är lämplig, krävs bl.a. uppgifter om kostnader och debiterad tid för den advokatverksamhet som bedrivs inom rättshjälpsområdet idag. Det finns inga sådana uppgifter i befintliga register och därför har Statskontoret bedömt att det är nödvändigt att samla in uppgifterna med hjälp av en enkätundersökning.

Undersökningens tyngdpunkt ligger på uppgifter om kostnader och tidsanvändning. Frågor om exempelvis antal anställda, organisationsform och geografisk belägenhet ställs dock också, i syfte att möjliggöra en allsidig analys av de insamlade uppgifterna. Frågorna har utarbetats i samarbete med Advokatsamfundet.

Enkäten är relativt omfattande och kan vara tidskrävande att fylla i. Är Du ägare eller delägare kräver vissa frågor tillgång till uppgifter från bokslut eller årsredovisning. Vi hoppas att Du trots detta tar Dig tid att besvara frågorna. Det är frivilligt att svara men det är av stor betydelse för tillförlitligheten i vår analys att det kommer in tillräckligt många svar och att frågorna besvaras så fullständigt som möjligt.