Woups…

… Så blev klockan 22.50!!! Hur gick det till???

Och ingen träning i kväll heller… Det är en himla tur att jag alltid prioriterar den där halvtimmen på morgonen.

Den här veckan har jag varit dålig på att debitera tid i ärenden. Det är så mycket administrativt som tar min tid. I kväll har jag ägnat mig åt att analysera budgetar för företagen. Att beräkna de framtida kostnaderna är inte helt lätt – inte heller att förstå flödena mellan bolagen för att kunna beräkna de fasta kostnaderna per jurist.

När jag fyllde i undersökningen om timkostnadsnormen insåg jag hur dålig min timlön är om jag skulle räkna all min arbetstid. Det är verkligen dags att jag börjar ta ut marknadsmässig lön! Som det är nu är min timlön betydligt lägre än sekreterarlönen…

Ibland undrar jag faktiskt själv varför jag lägger all denna tid på att förverkliga en vision. Livet skulle ju varit så mycket enklare om jag bara hade varit en vanlig advokat… Gjort som många advokater och ägnat sig åt brottmål, inte ha någon administrativ personal.

Många äldre advokater har varnat mig – sagt att det jag gör är omöjligt. Tyvärr måste jag ge dem delvis rätt. Att ha personal är väldigt tidskrävande – och för många skulle det vara omöjligt att ha så låg timlön. (Men nu sätter jag ju mycket av tiden på nöjeskontot… jobbet är ju så himla spännande…;) )

Samdigt – det är så oerhört mycket roligare med kollegor. Egentligen kan jag inte förstå hur jag kunde arbeta ensam så länge som jag gjorde.

För det mesta älskar jag det jag gör – men det är just vid de här analystillfällena som jag ifrågasätter mina val i livet. Kanske är just detta lite av företagarens dilemma!