Att se människor växa…

… är verkligen det bästa som finns!!!

I slutet av februari började Johan, Emma och Caroline på byrån som biträdande jurister. Johan hade erfarenhet av att vara biträdande jurist både på Ystads advokatbyrå och på Mannheimer Swartling. Ofta har det känts som om han kan mer än mig…

Emma kom från Lantmäteriets inskrivningsavdelning och hade aldrig arbetat med klienter. Caroline fick inte sin examen förrän i början av sommaren.

I samtal med Emma och Caroline kommer det fram att de nu känner sig säkra när det gäller bouppteckningar, bodelningar, testamente, äktenskapsförord, uppdrag som särskild företrädare, målsägandebiträde, vissa tvistemål, olika former av rättegångsbiträde.

Det känns verkligen fantastiskt!!! Mitt mål är – och har varit från start – att ge juristerna den allra bästa handledning för att snabbt få dem att känna sig som duktiga jurister – känna säkerhet – känna att de har en trygghet bakom sig som får dem att våga sig på nya utmaningar. Det mesta som lämnar byrån granskas fortfarande av mig – jo, jag inser att jag måste börja släppa kontrollbehovet. Samtidigt skapar det en säkerhet som jag tror främjar utveckling.

Fortfarande är mina arbetsdagar långa och den odebiterbara tiden för hög. Men att se människor utvecklas gör det mödan värt!!!