Maranne Lundius, HDs ordföranden, #advokatdagarna, berättar att man på HDs hemsida kan prenemurera på RSS flöde.

image

Juridiken tycks vara på väg ut i sociala medierna. På advokatsamfundet finns både på FB och Twitter.

1887 bildades advokatsamfundet. Advokaternas oberoende och ansvar för att värna mänskliga rättigheter är lika aktuell fortfarande.

Se generalsekreteraren Anne Rambergs tal här.