Ja till Österlen – nyhetsbrev efter Bergmästarens besök

… bara måste dela med mig av det här också. Vilken stämning! Minns hur på alla sommarens fester introducerade den avslutande snapsvisan … fniss…

Och jag inser nu att omgivningen måste ha tyckt att jag var mer än lovligt tokig när jag verkligen skickade runt protestlistorna också!

Ja till Österlen   Nej till skifferbrytning

 En fantastisk dag!!!

 Efter en trevlig och välarrangerad eftermiddag med Bergbergmästaren körde bussen mot Gunnarshög där den stoppades av lantbrukare iklädda reflexvästar. Det var med stolthet jag insåg att bygdens lantbrukare gått man ur huse för att organisera mötet med Bergmästaren! Mer än 450 personer kom till Gunnarshög för att höra vad Bergmästaren hade att säga!

 Intresset från massmedia var stort och namnunderskrifter fortsatte att komma in så att vi under kvällen passerade 7600 st!!!!

 Vilket stöd vi har fått!!!! Bergmästaren inledde med att säga sa att han aldrig varit på ”ett så stort möte som detta”!

 Vad händer nu?

Efter den 13 augusti kommer Bergmästaren fatta beslut om undersökningstillstånd. Fram till dess har alla möjlighet att skicka in sina synpunkter till Bergsstaten, Slaggatan 13, 791 71  Falun (inledning till skrivelsen bifogas – glöm inte att underteckna).

 För Dig som tycker att det är svårt att formulera en skrivelse kommer vi att hålla en work-shop i Vallby Sparbank måndagen den 6 augusti kl. 17.00 (obs begränsat antal platser, först till kvarn gäller, anmälan till kontoret@osterlenjurist.se).

 Vi kommer även tillhandahålla en enkel skrivelse för fastighetsägare på nätet. Det är vår förhoppning att samtliga markägare i området vill skicka in en skrivelse om att man inte kommer godkänna några som helst undersökningsarbete på sin mark.

 För att stödja det fortsatta arbetet kan Du beställa en t-shirt för 180 kr genom att sätta in beloppet på Bg nr 5065-2577. Ange antal, storlek samt Din adress. Tröjor och CD-skivor kan även köpas på Gunnarshög och hos Malmqvists el i Hammenhög.

 Vi kommer även fortsätta namninsamlingen – ny protestlista kommer att finnas på www.jatillosterlen.se fr.o.m. den 17 juli.

 Förhoppningsvis skall Ni även kunna träffa oss på marknader i sommar – är Du intresserad av att medverka är Du välkommen att kontakta närmaste byansvarig

 Avslutningsvis – ett stort tack till Marika Fröberg och Gunnar Nilsson som på ett fantastiskt sätt organiserade Bergmästarens besök och mötet på Gunnarshög!!!!

 

Tack även till alla sponsorer och Hammenhögs Byalag.

 

Inför sommarens alla fester bifogar vi återigen vår sommarvisa … den är en bra inledning till att skicka runt protestlistorna på festen….

 

Melodi:. Helan går

Österlen – sjung HOPP-fadde-rallan-rallan lej

Österlen – sjung HOPP fadde-rallan lej

Här vill vi inga gruvor ha

Den gubben kan till Danmark dra

Österlen – här vill vi ha det bra!