Ungdomars entreprenörskap

När jag rensade hårddisken på datorn hittade jag den här artikeln som bygger på entreprenörskapsbarometern 2009 och jag citerar Henrietta Schönenstern på Tillväxtverket; ”Här får man svar på vad unga (15-24 år) egentligen tycker om företagande. Nästan 10 000 unga har svarat på undersökningen.

Så beskriver tjejer sig själva, fem i topp:

omtänksam
snäll
glad
social
lugn

Så beskriver killar sig själva, fem i topp:

lugn
smart
teknisk
sportig
nördig

På frågan om man vet vad man vill uppnå i livet svarar de 34% av de yngsta, 15-18-åringarna, att de vet precis vad de vill uppnå i livet. Denna siffra sjunker sedan med stigande ålder.

Det viktigaste med en arbetsplats är:

Jobbet intresserar mig.
Kul gemenskap, socialt.
Hör ihop med min utbildning.

Kompetens som ungdomar mellan 15-24 tror kommer att vara viktiga i framtiden:

teknik
IT
datorkunskap
social förmåga
språk (gärna kinesiska)
miljö
människor

Kan du tänka dig att bli företagare?

75% säger ”jadå”, varav 71% är kvinnor och 78% är män.

Att förverkliga idéer, självständigt arbete, personlig utveckling och möjlighet att kunna balansera jobb och fritid ligger i topp.

Det är inga större nyheter för den som har sett en entreprenörskapsbarometer från tidigare år, intresset för entreprenörskap ökar sakta men säkert. Det finns inga större skillnader på intresse beroende på bakgrund, exempelvis akademikerhem, utländsk bakgrund, ej heller kön.

Men i undersökningen finns det en stor skillnad, nämligen att de som känner en företagare, i familjen eller av bekantskap är långt mer intresserade av att starta företag än de som inte har en företagarförebild.

Har du en förebild nära dig som är företagare, är du intresserad av att driva företag? 80% säger Ja

Har du inte en förebild nära dig som är företagare, är du intresserad av att driva företag? 66% säger Ja.

Sedan finns det en till variabel, nämligen att de som kan tänka sig att arbeta med flera olika yrken, inom flera branscher också ser möjligheter och har intresse av att starta företag. I denna grupp är också värden som självförtroende och social förmåga höga.

Detta kanske inte är så konstigt för dem som arbetar som entreprenörer, men det visar att det är desto viktigare för fler att få kontakt med företagare.

Därför är ambassadörer för kvinnors företagande ett så viktigt arbete. Så fortsätt med allt det goda arbetet. Det behövs och det fungerar!”