Ungdomars bild av företagare och advokater

Det är alltid lika intressant att prata med ungdomar. Ofta behöver deras frågor och tankar lite tid att gro i mig.

Som vanligt brukar jag ställa frågan vad de tänker på när de hör ordet advokat respektive företagare.

De ord som fick flest röster när det gällde advokat var ”brott” och ”försvarare”. Ändå är det mindre än 20 % av advokaterna som jobbar med brottmål. 80% av advokater och biträdande jurister arbetar inom affärsjuridik. Några andra ord de tänkte på när de hörde ordet advokat var ”kostym-nisse”, hollywood, lagar och ljuga.

Ljuga ledde till en diskussion. Jag menar att advokater är den enda yrkeskategorin som verkligen inte får ljuga. Enligt de etiska reglerna får advokater inte främja orätt. ”Men advokater ljuger väl alltid. Hur gör ni annars när klienten erkänner för er och ni sedan säger att de förnekar.”

Jag förklarade att om klienten berättar för mig att han har begått det brott han är misstänkt för men uppger att han tänker förneka måste jag avsäga mig uppdraget. Jag har tystnadsplikt – men jag får inte främja orätt! Det är en av de mest grundläggande reglerna som advokat!

På ordet företagare tänkte de flesta på ”bokföring”. Mer positiva ord var kreativ, fin bil, engagemang, rik, ambitiös. (Tyvärr skrev jag inte upp orden utan får ta dem från minnet.

Eleverna hade förberett frågor. En fråga som ställdes var hur jag såg på dödsstraff. Ikväll har jag lagt upp fortsättningen på föredraget om Hammenhögs historia. Publiceringen är fördröjd till den 24 november.