Sociala medier – en ny värld som kräver en ny lagstiftning

 

Snabbläser rättsfallsreferaten och hittar följande på Thomson Reuters;

Utseendekommentar på Facebook var varken ofredande eller förtal

En man som, genom startandet av en facebook-grupp, kommenterat en bloggerskas utseende på ett ofördelaktigt sätt frias från såväl ofredande som förtal.
Dokumentet i fulltext: HovR B 4209–10
Dokumentet som PDF i original:  HovR B 4209–10
”Baby senorita” skriver en blogg och har ca 2 000 läsare. En för henne okänd person har startat en facebook-grupp med namnet ”Vem har satt en yxa i Baby Senoritas haka”. När gruppen togs bort hade denna ca 600 medlemmar. Mannen bakom gruppen står åtalad för ofredande och förtal. Tingsrätten fann dock att den åtalade inte kontaktat ”Baby Senorita” och att handlandet därför inte kan jämställas med ofredande genom störande kontakter. Tingsrätten fann ej heller att handlandet på annat sätt utgjort straffbart hänsynslöst beteende till grund för ofredande. Vad gäller förtal fann tingsrätten att den åtalade inte lämnat ”uppgift” om annan person utan att det mer rört sig om ett utseenderelaterat värdeomdöme. Vidare fann tingsrätten, varken i förarbeten eller praxis, stöd för att utseendekommentarer kan ligga till grund för förtal varför den åtalade friades.
Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömningar och fastställer domen fullt ut.
 
Med sociala medier är vi på väg in i en annan värld. Hänger dagens lagstiftning med?