Måste man ha ombud för yttrande till bodelningsförrättare?

Andra frågor jag kan utläsa ur statistiken är ”hur lång tid tar vanligtvis bodelningsförrättare?”

Från det att ansökan om bodelningsförrättare skickats in till tingsrätten kan det ta några veckor innan en bodelningsförrättare utsetts.

Hur lång tid bodelningsförrättaren behöver beror lite på bodelningsförrättarens sätt att arbeta och arbetsanhopning. Jag rekommenderar mina klienter att kontakta en bodelningsförrättare med gott rykte innan ansökan inges och i ansökan ange den personen. Allra bäst är så klart om parterna kommit överens om vilken bodelningsförrättare de vill ha innan ansökan ges in.

Ett förfarande hos en bodelningsförrättare kan tyvärr ta flera år. Det beror på vilka utredningar som behöver göras och hur mycket parterna är villiga att medverka.

Det finns inte något krav på att ha ombud för att lämna yttrande till bodelningsförrättaren. Jag rekommenderar dock alltid att åtminstone konsultera en advokat innan yttrandet lämnas in. Det är viktigt hur man lägger fram saker och det kan bli dyrt i längden att göra fel i början.