Datoriseringen på domstolen anno 1993

Intressanta samtal i pausen. Utvecklingen går så snabbt nu. Drar mig till minnes när jag började på tingsrätten i Kristianstad 1992. Då stod det oanvända ordbehandlare i hörnen.

Mina handskrivna protokoll kontroll lästes och rättades av domaren. Efter genomgång av rättningarna fick jag lämna protokollet till sekreterare som skrev ut det på maskin.

Därefter fick jag kontroll läsa, underteckna och lämna till domaren som kontroll läste och skrev på…. Om man hade tur. Var det något fel fick protokollet gå tillbaka till sekreteraren som antingen fick skriva om sidan eller använde rakblad för att radera. Sedan ny runda kontroll läsning.

När jag och mina notariekollegor började använda ordbehandlarna var vi revolutionära – året var 1993!

Strax därefter infördes måhs – målhanteringssystemet. På några år friställdes många sekreterare.