Domstolsväsendet i Italien

Igår skrev jag om att domstolarna i Sverige inte datoriserades förrän en bit in på nittotalet. En läsare tipsade om en artikel i Aftonbladet om domstolsväsendet i Italien.

I våras var jag på Sveriges utlandsavdelnings utlandsdagar i Rom. I arrangemanget ingick nätverkande med italienska advokater och professorer.

Förutom att Italien har väldigt många advokater så har de även yrkesgruppen ”Notarier”. Notarierna har fått exklusiva rättigheter att utfärda dokument.

I Sverige har vi Notarius Publicus som t ex får göra Apostille. De italienska advokaterna berättade att i Italien krävs det att man är Notar för betydligt fler ärenden. (Om jag uppfattade det rätt krävdes det en Notar för att göra testamente.)

2012 är utlandsdagarna förlagda till Barcelona. I programmet ingår bl a studiebesök på Advokatsamfundet i Barcelona.

Trots att det i EU finns många gemensamma regler skiljer sig rättssystemen väldigt mycket åt. Sedan jag blev biträdande Notarie Publicus har min nyfikenhet på andra rättssystem ökat. Att möta våren i Barcelona är ju heller inte helt fel 🙂