Arbetsbelastningen för advokater

Sitter kvar länge på kontoret och arbetar igenom högar.

Som advokat har jag principalansvar för allt som de biträdande juristerna gör. Det innebär att jag granskar de handlingar som upprättas, diskuterar åtgärder i ärenden mm. Det tar en hel del tid…

Samtidigt – de biträdande juristerna utvecklas oerhört snabbt! Jag blir imponerad när jag läser de handlingar de upprättar.

Men nu är det verkligen hög tid att komma i säng!

Morgondagen är fulltecknad med ärenden. För att få in huvudförhandlingen med häktad som jag hade idag var vi tvungna att boka om två klientmöten.

Emma, Caroline och Johan har också fullt upp – så det är en himla tur att Anna börjat och kan biträda mig i mina nya ärenden. Vi får väl passa på att boka in ”internet-tider” i hennes kalender innan hon blir fullbokad. Med tanke på att hon redan dragit in två nya stora klienter till byrån borde vi kanske förbereda oss för ytterligare nyrekryteringar om vi skall ha kapacitet att erbjuda internet-tider… men just nu känns det som om det får vänta.

Arbetsbelastningen för advokater tycks vara extremt hög i hela landet. I vissa domsagor tvingas man nu anlita advokater utanför den egna domsagan – vilket innebär ökade kostnader för staten i form av körersättningar och tidsspillan.

Har mailkorrespondens omkring kl 22 med annan advokat som också beklagar sig över den höga arbetsbelastningen för tillfället.

Vår expansionstakt kan tyckas vansinnig – men jag känner mig helt övertygad om att vi är på rätt väg! Det gäller bara att bygga en effektiv administrativ organisation som har förmåga att förmedla våra grundläggande värderingar!