5. Med beaktande av en enhetlig rättstillämpning

5. Med beaktande av en enhetlig rättstillämpning

Fängelse upp till två år innebär allt från böter till just fängelse i två år. För att få en enhetlig rättstillämpning får man se vad domstolar dömt i liknande fall. Sedan många år finns det en bok som heter ”Påföljdspraxis” av Martin Borgeke och Georg Sterzel. ”2007 dömdes eller meddelades strafföreläggande för stöld som huvudbrott till böter i 368 fall. Annan påföljd än böter bestämdes i sammanlagt 5 549 fall, nämligen fängelse i 1 428 fall, skyddstillsyn i 993 fall…,villkorlig dom i 2 343 fall…”