@annieloof om småföretagande

20120201-164959.jpg

Annie Lööf ger Anders Andersson svar på tal. Med stolthet berättar hon om 5000 personkryss.

I höst kommer innovationsstrategin som ska främja innovationsklimatet.

Dagen har gett mig nytt djävlar anamma. Visionen som nästan kändes oöverstigligt stor är inte så stor när jag hör om andra innovativa projekt.

Intressanta kontakter för nästa steg.

Lennart Schön, professor i ekonomisk historia, konstaterar att varje utvecklingsperiod har föregåtts av en kris. Vi står inför it-revolutionens andra våg. It kommer bli en mer naturlig del.

Kombinationen av gamla strukturer med ny teknik där molnettjänster blir en naturlig del.