Årsmöte med Advokatsamfundets södra avdelningen

Advokater från Skåne och Blekinge är samlade i Malmö.

Advokatsamfundets vice ordförande, Bengt Ivarsson, informerar om vad som hänt i Advokatsamfundet under året.

2011 uppgick antalet advokater till 5 063 advokater, en ökning med 351 advokater. Antalet biträdande jurister uppgick till 1 805. I södra avdelningen finns fler än 1000 biträdande jurister och advokater.

Antalet kvinnor ökar och idag är andelen advokater 25%. Tyvärr är det många kvinnor som lämnar advokatbanan.

”Advokat – ett varumärke att vårda” avslutar Bengt Ivarsson. Och jag håller helt med. Advokater har en viktig roll att fylla. Vi värnar rättssäkerheten och jag menar att det är viktigt att advokater är synliga i samhället.

Att vara advokat är en kvalitetsstämpel. De etiska reglerna är en trygghet för klienten.

20120320-185514.jpg