Särskild företrädare i Göteborg

Sociala medier leder till intressanta kontakter.

Genom twitter fick jag kontakt med Jennie Elfström, Juristfirman Vide AB. Jag bad henne skriva om hur hon ser på uppdraget som särskild företrädare för barn. Här kommer hennes svar. ”I Göteborg så brukar förhören ske på Barnhuset. Ibland är förhören på Mölndals polisstation, men deras lokaler är inte optimala tycker jag. På Barnhuset är det en helt annan miljö som är mer anpassad för barn. De som arbetar där är mycket professionella och jag har upplever att samarbetet med dem alltid fungerat bra.

När jag får ett uppdrag som särskild företrädare brukar jag kontakta ansvarig utredare på polisen och även tala med socialtjänsten. Eftersom det är mitt uppdrag att se till att barnet kommer till förhöret så innebär det att jag får ha en del kontakter med rektorer och lärare om barnet går i skolan eller förskolepersonal om barnet går på förskola. Det kan alltså vara en hel del logistik som ska klaffa eftersom förhöret ofta ska ske dagen efter. En ”trygghetsperson” som barnet känner brukar följa med barnet vilket jag tycker är bra för då kan jag koncentrera mig till fullo på själva uppdraget.

Att vara särskild företrädare för barn är ett ansvarsfullt uppdrag som kräver mycket fingertoppskänsla. Något som jag tycker är viktigt är att alltid vara ärlig mot barnet. Jag förklarar för barnet vem jag är och vad som ska hända, naturligtvis anpassat efter barnets ålder. Ju äldre barnet är, desto mer information vill de oftast ha. Barnet ska inte känna sig tvingad att följa med till förhöret. Vill barnet inte följa med så ska barnets vilja respekteras. Jag brukar tala med ”trygghetspersonen” innan och förklara för honom eller henne vad det är som ska hända, hur förhöret ska gå till osv. Naturligtvis måste man tänka på sekretessen. Jag får t.ex. inte berätta för trygghetspersonen vad förundersökningen handlar om.

Lite praktiska saker att tänka på; om barnet är yngre så brukar jag ta med en bilkudde så att barnet kan färdas säkert i bilen. Att ha en nalle och någon leksak eller bok som barnet kan fokusera på under resan brukar också vara bra. Jag försöker också ta reda på om barnet har några sjukdomar eller allergier.”