Gifta sambor – finns det? (del 4)

I tidigare inlägg citerade jag delar av 1§ av Sambolagen. Slutet av paragrafen lyder: ”Denna lag gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift

Det händer ibland att människor flyttar isär utan att ta ut skilsmässa.

Om Anders har ansökt om skilsmässa men betänketiden löper så är han inte ogift. Skulle han och Barbro köpa ett nytt hus som de flyttar in i gäller inte sambolagen.

Vad får det för konsekvenser? Om de väljer att äga hälften var och betalar lika mycket får det inte någon betydelse. Men om Anders betalar möblerna och Barbro betalar maten i tron att sambolagen gäller så blir Barbro förlorare.