Vad är samboegendom? (del 5)

3 § sambolagen lyder: ”Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 §”

§ 4 handlar om egendom som blivit enskild genom villkor i gåva eller testamente och § 9 handlar om vad som avtalats bort genom samboavtal.

Det är bara bostad och bohag som är samboegendom. Låt oss ta några exempel:

Anders har 50 kkr och Barbro har 50 kkr. När de flyttar ihop så köper Anders en bil och Barbro köper möblerna. Om de separerar efter fem år har Anders rätt till hälften av möblerna men bilen delas inte för den är varken bostad eller bohag.

Anders har ett hus som han köpte innan han träffade Barbro. Om Barbro flyttar in i huset blir det inte samboegendom. Om paret separerar har hon inte rätt till någon del av husets värde. Om Anders säljer huset och för de pengarna han får över köper en ny bostad blir plötsligt den nya bostaden samboegendom. Fastän Anders har ensam lagfart och bara använt de pengar som han fick över från sitt gamla hus så har Barbro rätt till halva husets värde vid en separation.

Om Anders inte vill dela med sig måste han se till att paret upprättar ett samboavtal!