Kreativa arbetsmiljöer

20120608-194558.jpg
I dagens jusek-tidning läser jag att ”det är viktigt att värderingar speglas i den fysiska miljön. Du kan inte säga att du är ett modernt företag och ha långa grå korridorer med dörrar, säger Jonas Falk som är arkitekt”. Han har skapat ”aktivitetsstyrd arbetsmiljö. Målet är att sammanfoga det individuella och det generella”. ”Trenden nu går allt mer mot samarbete och effektivisering. Ofta finns det en mängd olika behov som måste tillgodoses i samma miljö.” ” det bygger på att varje medarbetare använder den miljö man för tillfället har behov av”. Och jag bara ler när jag läser!

20120608-195417.jpg
Vi ville skapa en arbetsmiljö med kreativa mötesplatser. Avskilda kontorsplatser där man kan stänga dörren likaväl som arbetsplatser för två med en naturlig handledning.

20120609-083816.jpg Bardisken vid bokhyllan skall inspirera till djupa samtal. I det kombinerade köket, biblioteket kan vi hålla föreläsningar för 20 personer. Caroline gillar att läsa rättsfall uppkrupen i soffan. Jag tänker bäst ute i trädgården eller i den sköna fatöljen på mitt rum. Att sitta vid den långa arbetsbänken i köket och blicka ut över Smedstorpsvägen är perfekt för praktikanter – eller skruvande när man behöver böckerna från biblioteket.

Att jobba på kontoret i Hammenhög är en njutning – det finns verkligen en arbetsplats för varje arbetsuppgift. Men att vi skulle följa en ny trend hade jag inte en aning om när jag förverkligade mina visioner om den goda arbetsplatsen.