Lantbruksmuseet (Lucka 7)

I en gammal gård – en av byns äldsta – finns ett lantbruksmuseum. Redskap från en svunnen tid då hästar drog plogen.

Min far berättade att de köpte sin första traktor år 1952. Fram till 1964 tröskade de med stationär tröska. Det är inte mer än 60 år sedan! Vilken utveckling lantbruket genomgått!