Skånsk madavisa, första versen

När vi hade de första utbildningsdagarna i Hammenhög sjöng vi bl a skånsk madavisa. Texten efterlystes på middagen igår. Här kommer första versen;

Varenda skåning han tycker om
Den redit helskånska maden
O all den karlek ti maden som
Han finner po di skånska faden
O de e bra för en bler så go
Når en har fåd nåd i maven
Så får en eda i lyn o ro
Så bler en ente le o gnaven

Studerompasö o kapprockasill
Himmabagad brö o go sill i dill
Purravälling o så drickablanning ti
Di e nånting for en skåning

Svensk förklaring av menyn – kanske t o m recept – mottages tacksamt!