Inställda förhandlingar

Jag sitter redan i bilen när de ringer från tingsrätten. Eftermiddagens brottmålsförhandling är inställd eftersom den tilltalade meddelat giltigt hinder.

Som advokat är det svårt att få ersättning för tiden.

Jag planerar dagarna för att vara effektiv. Dagen hade jag lagt upp med olika klientmöten i Ystad för att parera den brottmålsförhandling jag skulle vara försvarare i. Jag skulle ha haft en effektivare planering på annat sätt annars. Det är inte givet att du kan vara lika produktiv när du ändrar planeringen med kort varsel.

I Vadstena diskuterade vi att på vissa orter är det väldigt många förhandlingar som ställs för att tingsrätten inte lyckats delge de inblandade. Ystads tingsrätt har tack och lov duktig personal som lyckas delge de inblandade för det mesta.

Inställda förhandlingar är en onödig kostnad för samhället. Det tar tid att kalla på nytt. Åklagare, domare, nämndemän och advokater har förberett sig till ingen nytta.Tid som skulle ha kunnat använts bättre.

Ibland överväger jag att sluta med brottmål och koncentrera mig på den ekonomiska familjerätten. Att vara försvarsadvokat kan vara stressigt när det snabbt behövs en försvarare till någon som sitter anhållen. Det kan vara otacksamt när tingsrätten skär i kostnadsräkningarna och man inte får betalt för bråkdelen av den nedlagda tiden med hänvisning till att det är ett taxemål.När klienter är häktade kan det hända att deras anhöriga förtvivlat ringer allt som oftast – även om du inte har några svar att ge (tystnadsplikten är extra hård här). Tid du inte kan få betalt för.

Då drömmer jag om att utveckla mig mer inom generationsskifte – gränslandet mellan ekonomi och juridik.

Samtidigt gillar jag tempot i brottmålsförhandlingen, nerven när man inte riktigt vet hur det skall sluta där jag måste vara alert och kunna hantera de oväntade situationer som uppkommer. Så jag ska fortsätta åta mig uppdrag som försvarare ännu en tid!