Ju djupare relationer, desto starkare ledarskap (LUT del 13)

I morgon har vi månadsmöte. Temat är relationer. I tredje delen av ”Ledare utan titel” av Robin Sharma är bokens lärare är företagsledaren som sadlat om till trädgårdsmästare. Han lär oss att ”Ju djupare relationer, desto starkare ledarskap. Det viktigaste i arbetslivet är att få kontakt med andra människor och att erbjuda dem något värdefullt. Det är en oerhört betydelsefull aspekt att komma ihåg när man bygger upp sin karriär – och när man formar ett meningsfullt liv.”

Följande citat är på pricken mina tankar om företagande;”Företagande handlar helt och hållet om människor. Ett företag är ingenting annat än ett mänskligt projekt som samlar ett antal människor kring en underbar dröm som inspierar dem att använda sin begåvning fullt ut och att erbjuda sina kunder något verkligt värdefullt. Med all den teknik, splittring, konkurrens som råder i arbetslivet i dag är det många av oss som har glömt att alltsammans handlar om relationer – och om kontakt mellan människor. Folk jobbar i en sådan takt att et är lätt att offra relationerna till förmån för resultaten. Men det ironiska är att starkare band mellan dig och dina arbetskamrater – och kunderna ni jobbar åt – ger starkare resultat. Jag borde faktiskt tillägga att ett annat mål med företagande är att vara överdrivet hjälpsam. Jag vet att det låter enkelt, men det är faktiskt ganska enkelt att driva ett företag. Och de mest framgångsrika affärsmänniskorna och de bästa organisationerna håller sig till det väsentliga i stället för att krångla till saker och ting för mycket. Ett företag är ett redskap för att hjälpa andra människor. Att engagera personalen så att de kan förverkliga sin potential som människor. Och att hjälpa kunderna att uppnå sina högsta ambitioner. ”

”Är inte personalutveckling en uppgift för min chef? Eller för folket på personalavdelningen?”

”Om du vill bil en vinnare, måste du hjälpa andra att bli vinnare. Och i det ingår att göra allt du kan för att bygga upp en högprestationskultur inom din organisation. En kultur där alla förstår hur utomordentligt skickliga de kan bli. En av dina uppgifter blir nu alltså att ta fram det bästa hos människor som aldrig tidigare har sett sina bästa sidor.”

”Du behöver inte vara chef för att ta fram det bästa hos dina arbetskamrater och ha ett fantastiskt inflytande på kulturen inom din organisation. Du behöver inte vara en företagsledare för att skapa utomordentliga relationer med alla parter och se till att de sprider budskapet om era produkter och lovordar de tjänster ni erbjuder. Det enda du behöver göra är att verkligen förändra andra människors liv i positiv riktning.”

”Ju större målet är, desto fler arbetskamrater som hjälper dig att uppnå det behöver du. Ju större dröm desto viktigare är dina medarbetare.”

”Om du verkligen menar allvar med att bli ledande i ditt yrke måste du bli ett levande nav som utstrålar positiv energi, perfektion och godhet mot varje människa du har förmånen att få hjälpa.”

Ordet som skall göra det lätt att minnas är HUMAN

Hjälpsamhet

Uppmärksamhet

Mingla

Alltid kul

Näring

I boken uppmanas vi att ägna fem minuter åt att fundera över vem som påverkat oss allra mest. Vilka tre saker gjorde honom/henne så speciell? Hur skulle du kunna införliva hans/hennes övertygelser, handlingar och sätt att vara i ditt arbete och familjeliv redan idag?

”’Den absolut viktigaste ingrediensen i ett recept för framgång är att veta hur man kommer överens med folk” – Theodore Roosvelt

”Du får det bästa av andra människor om du ger det bästa av dig själv.” – Harry Firestone

I kväll hinner jag inte skriva mer om ordens innebörd – men målet är att publicera texter om orden innan vårt nästa månadsmöte den 7 december.