Att vara försvarare

20130220-055612.jpg
Idag skulle jag ha varit i hovrätten på en tvådagarsförhandling, men samtliga tilltalade återkallade sina överklagande och förhandlingen ställdes in.

Tänk så mycket pengar vi sparade åt statskassan! Jag tänker ofta på hur mycket rättssäkerheten kostar. Värst är det när de tilltalade är häktade. Då sitter det två personer från häktet också och lyssnar. Antag att det är fyra häktade på en tredagarsförhandling. Det innebär fyra advokater, en åklagare, tre domare, två nämndemän och åtta vakter från häktet. Finns det målsägande tillkommer målsägandebiträde för dem. Domarnas och åklagarnas timpris syns inte i någon kostnadsräkning. Det vore intressant att veta deras timkostnad (inräknat kostnader för lokaler, administrativ personal och utbildning mm).

Just nu klagas det mycket på advokaternas timarvode. Jämfört med våra kollegor affärsjuristerna (som har samma utbildning som vi) har försvarare väldigt dåligt betalt. Affärsjuristerna har dubbelt eller tregånger så mycket i timmen.

Att arbeta som försvarsadvokat är en stressig tillvaro där du har svårt att planera din tid. Häktningsförhandlingar kommer med kort varsel. Polisförhör ska trängas in i en fulltecknad kalender med kort framförhållning. Eftersom det är brist på häktesplatser krävs mycket tid i bilen (som kommer med i statens statistik över ombudskostnader).

Tingsrätten har dålig förståelse för advokaternas arbetssituation när målen sätts ut. Kan du inte få ihop schemat får du lämna över målet till någon annan – och kanske avstå från en del av ersättningen.

Har du mål enligt taxa tittar tingsrätten på förhandlingstiden vilket kan innebära att du inte får betalt för tid du suttit med på förhör. Det kan handla om tusenlappar som du inte får betalt för.

Att vara försvarare är även att vara medmänniska. Det är inget tingsrättens taxor tar hänsyn till.

Just nu åtar jag mig nästan inga uppdrag som försvarare. Jag har tanketid. Hur vill jag jobba?

Ska jag tänka i lönsamhet och strunta i att medverka på polisförhör som jag i slutändan inte får betalt för? För mig känns det inte rätt i magen. Men jag behövs på kontoret och företaget har inte råd med att jag släpper en massa tid.

När jag lämnat in kostnadsräkningar i mål med flera häktade som smugglat in alkohol känns det inte heller bra. Jag kan räkna ut hur mycket målet kostat – inte bara i förhandlingstid för alla inblandade utan även kostnaden för platsen på häktet.

I de målen känns det sällan som jag gör skillnad.

Just nu tackar jag bara ja till de mål där klienten särskilt önskat mig eller om tingsrättspersonalen berättar att den misstänkte är ung.

Där kan jag göra skillnad.

Just nu behövs jag på kontoret. Genom att stötta Annie och Li utvecklas de snabbt till duktiga jurister i min anda. Det är viktigt med integritet – att våga gå på magkänslan, våga stå för det rätta och våga säga nej när det inte känns rätt i magen.

En advokat ska inte främja orätt. Vår lojalitetsplikt mot klienten gör att vi alltid måste föra klientens talan. Erfarenheten har lärt mig att lyssna på magkänslan och ifrågasätta klientens uppgifter om de verkar osannolika. I slutändan gör jag bäst jobb om jag verkligen tror på det jag gör. Då utför jag min uppgift passionerat. Då är jag totalt slut efter en plädering. Då känner klienten att jag är verkligt engagerad – då gör vi skillnad!