Tankens kraft

20130322-060412.jpg
Idag är jag fullständigt fokuserad på lösningar. Tvisten har pågått flera år. Förra förberedelsen blev en megaförhandling som varade åtta timmar (ej medräknat lunchuppehåll). Klockan 8.15 ska jag vara på tingsrätten.

20130322-060621.jpg
Det handlar om stora belopp. Det känns som om mina klienter har stora möjligheter i en huvudförhandling. Ändå ägnar jag mina tankar åt hur man skulle kunna hitta lösningar.

Genom en dom kan du få betalt även för dina rättegångskostnader om du vinner.

Samtidigt riskerar du att motparten inte har några pengar när du väl har en laga kraftvunnen dom. Jag har varit med om det några gånger.

För även om du har rätt så kan motparten överklaga. Processer kan ta många år. Är du företagare måste du dessutom ligga ute med momsen under hela processen. Det är stora pengar.

Det är inte lätt att vara företagare.

Men nu släpper jag inte in sådana tankar. Fullständig fokus på lösningar.