Kämpa vidare

20130926-053021.jpg
När jag var klar med min tingsmeritering 1994 fick jag ett vikariat på Sparbanken Syds familjerättsavdelning. Arbetsuppgifterna bestod främst av att göra bouppteckningar och hjälpa människor upprätta avtal som testamente, äktenskapsförord, köpehandlingar och samboavtal.

Min företrädare, Carina, var redan på BB och hjälpte mig via telefon. Planeringen hade varit den att vi skulle arbeta tillsammans en månad samtidigt som Bruno hade semester. Först när Bruno kom tillbaka från semestern skulle Carina börja sin föräldraledighet.

Nu satt jag istället ensam på kontoret och skulle ta itu med högar av ärenden som väntade. Carina lotsade mig via telefon. Där utvecklade jag en stor respekt för Carinas kunskap.

Hon hade en examen i grundläggande rättskunskap och hade precis samma kurser som jag – men hade hoppat över de kurser som hon inte tyckte hon hade nytta av på familjerätt. Många års erfarenhet och kurser, en vilja att ständigt förbättras, hade gjort henne till en kunskapskälla som jag tacksamt öste ur.

Hon lärde mig allt om hantverket boutredningar.

Hon hade utvecklat mallar och ett strukturerat sätt att arbeta med boutredningar.

Redan när jag startade företaget 2004 kontaktade jag henne för att höra om hon var intresserad av en tjänst. Jag behövde hennes klokskap och erfarenhet.

Efter enträgen bearbetning började hon hos mig 2008. Jag hade beviljats PUSS-pengar för en innovativ hemsida. Carina fick uppgiften att anpassa boutredningar för nätet.

Under åren som gått har vi prövat många olika arbetsmodeller, vidareutvecklat mallar och lathundar. Jag blir mörkrädd när jag tänker på hur mycket resurser vi lagt på denna utveckling.

Under flera månader har projektet fått vila. För några veckor sedan bestämde vi oss för att testa en ny arbetsmodell. Igår utvärderade vi.

Vi gick igenom vilka uppgifter som behövs till en bouppteckning och hur arbetet kan struktureras. Nu vet jag hur Änglaboken ska disponeras.

Vi tittade på varandra – har vi äntligen hittat det vi letat efter i så många år?

20130926-055348.jpg