Bygglov? – ambassadör (7)

När jag läser de gamla blogginläggen inser jag hur jag slet. Inte konstigt att jag blev utbränd. Ska det verkligen behöva vara så svårt att vara företagare i Sverige?

Bygglov? Redigera inlägg

I höst ska jag bygga om min kontorsfastighet. Sedan sommaren 2009 har en arkitekt ritat och vi har diskuterat olika lösningar. Bygglovsansökan kom in till Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamn kommun den 29 januari 2009.

Den 12 februari 2009 daterades följande;

”Beslut

Byggsamråd ska hållas innan arbetet får påbörjas. Vid byggsamrådet skall tekniskt utförande arbetets organisation, kontrollplan och omfattning på egenkontroll redovisas. Följande saker är framförallt av vikt: brandskydd, tillgänglighet, ventilation och yttrande från arbetstagarna. Kvalitetsansvarig och entreprenör ska delta vid byggsamrådet.

Var vänlig och ta kontakt med mig för överenkommelse om tid.

Underlag för beslutet

Bygglov är ännu inte beviljat

Bygganmälan inkommen 2010-01-29

Plan och bygglagen 9 kap.”

 

Brevet ligger och väntar på åtgärder. För tillfället håller jag på att förhandla med olika byggare. På tisdag skall jag träffa en ventilationsexpert. Ännu kan jag inte ringa och boka något samråd.

Vid några tillfällen har jag företrätt klienter som hanterats märkligt av kommunerna här omkring. Jag är inte expert på entreprenader – det är mycket man borde vara expert på om man ska vara företagare!