Känsliga blommor och helgon

Lyssna på Tove Folkessons text om känsliga blommor, om eldar som pyr inom oss högkänsliga tills vi är alldeles svarta inuti.

Tänk om det ligger i generna? Om vi högkänsliga och de andra – ”de underkänsliga” – har olika genuppsättningar.

Bäst trivs jag ute bland växterna där jag förundras över Moder Jords skaparkraft. Tänk om vi kunde spåra var de högkänsliga generna kommer ifrån.

Forskare har inte lyckats förklara varför palatset i Knossos helt saknade försvarsmurar.
Forskare har inte lyckats förklara varför palatset i Knossos helt saknade försvarsmurar.

För några år sedan besökte jag palatset i Knossos. På Kreta levde ett fredligt folk i högsta välmåga tills de indoeuropeiska folkslagen erövrade ön. ”Hellenernas traditioner och gudomsbilder fick fäste och segrarnas gud tog kommandot, de underkuvade folkens föreställningar om en stark, kvinnlig skaparmakt försvagades”, skriver Birgitta Onsell i ”Tusen år av tystnad”.

Hur var situationen i Norden? Ligger det någon sanning i myterna om hur de känsliga vanerna slöt fred med de krigiska asarna?

Var Åsen förskonat från det patriarkala inflytandet? Innebar kvinnors ställning och kunskap ett hot mot det patriarkala samhället?

”Kvinnors ställning i ett samhälle har ett direkt samband med de gudar man tillber.”

Teologi ”läran om Gud” är en serie av överenskommelser mellan män. Man och man emellan. Stora delar av gamla testamentet kan läsas som en handbok i patriarki. Tre av de stora världsreligionerna, islam, judendom och kristendom har en patriarkalisk grundsyn i sina heliga skrifter. Religionsutövarna väljer hur de ska tillämpa religionen.

Att inte ta kvinnor i hand

För mig blir Yasri Kahns vägran att skaka hand med kvinnor och Miljöpartiets uttalanden ett bevis för att Sverige fortfarande är ett i grunden patriarkalt samhälle. Hur skulle annars ett parti som säger sig vara ”ett feministiskt parti” kunna släppa fram en person som de känner till vägrar hälsa på kvinnor.

Liggande på knä petar jag upp våtarv och maskrosor med maskrosjärn. Hönsen älskar mig. Hur jag ska fästa ord på dessa tankar vet jag inte än – men jag känner att här finns ett embryo till mina berättelser om trolldomsprocesserna i Älvdalen.