Slukhål

Ett slukhål!
Under Bjuv och Åstorp är marken full gamla gruvgångar. Det händer att marken rasar ner och det bildas ett slukhål.