Dragesholm

Dragesholm ingick i ”vederlagsgodsen” som Danmark lämnade till Sverige för att få tillbaka Bornholm år 1660. Under Dragesholm lydde större delen av gårdarna i Stenestads socken. 1713 köpte kyrkoherde Erik Herlin i Kågeröd och Stenestad Dragesholm. Enligt syneprotokollet var gården då i synnerligen dåligt skick.