riksvägen Lagan

I äldre tider färdades man genom att följa vattendrag. Vägarna varken underhölls eller röjdes. Först på 1500-talet började man underhålla vägarna för att militära styrkor skulle kunna förflytta sig. Då var vägarna omkring tre meter breda. 1946 blev Laganstigen riksväg. På 1950-talet byggdes den om och asfalterades. 1962 blev Laganstigen/riksettan Europaväg 4. 1994 flyttades E4:an 1,5 km österut. Här syns resterna av vägen från 1950.