Ren luft och rent vatten

Det är samma principer som gäller för miljön som för privatekonomin. Antingen kan man öka intäkterna eller minska utgifterna om man vill få en bättre ekonomi. För miljön gäller det att antingen minska utsläppen eller förbättra miljön – helst båda delar.

Jag har tidigare skrivit om hur man kunde minska koldioxidutsläppen genom att investera i SolTech-obligationer.

Den 3 maj 2018 presenterade Loudspring sin rapport om Miljöpåverkan. 

Loudspring är ett investmentbolag med primärt syfte att maximera företagens positiva miljöpåverkan och spara så mycket miljöresurser som möjligt.

2017 bidrog Loudsprings innehav till en att minska koldioxidutsläppen med 158.000 ton. Det motsvarar koldioxidutsläppen från 107.000 bilar i Finland (eller 28.979 bilar i Sverige) eller 94.800.000 mil i en normalstor bensinbil.

Två av Loudsprings bolag bidrog till att en vattenbesparing om 13,7 miljoner kubikmeter. Det motsvarar 106.841 svenska hushålls vattenförbrukning. Hur många privata pooler det motsvarar vore en intressant jämförelsesiffra.

På sidan kan man räkna ut hur stor besparing Du som aktieägare bidragit till. Innan rapporten ägde jag 1.230 aktier i Loudspring. Det motsvarar ett års koldioxidutsläpp från 5,47 bilar på de finska vägarna och en vattenbesparing som motsvarar 5,46 svenskars vattenförbrukning under ett år.

Ganska enkelt att kompensera för miljöbelastning. Jag gick in och ökade mitt innehav.