1,5 graders målet koldioxid

Det är dags att vi börjar tala om våra totala utsläpp. De röda staplarna visar medelsvenskens utsläpp idag. De andra staplarna visar vilken minskning som måste genomföras varje år för att vi ska nå 1,5 graders målet.

Källa: Aningslösa influensers